Filli Boya ya ait “Filli Ustam” Sistemi kapsamında ve Filli Ustam platformu kanalıyla sistem kullanıcısının uygulama işini yapmak üzere anlaşmaya vardığı Filli Usta ve ekibinin, Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. (kısaca “Filli Boya”) İç Cephe boyaları ve iç cephe ürün grubunun kullanımıyla yapacağı boya uygulaması, işbu Garanti Taahhüdü ile aşağıda yazılı koşullar dairesinde Filli Boya tarafından garanti edilmiştir.


Buna göre FİLLİ USTAM sistemi üzerinden alınan ‘Filli Boya iç cephe boya grubu ürünleri ve uygulama hizmeti , aşağıdaki şartlarda alınmış ve sunulmuş olması kaydı ile Filli Boya garantisi kapsamına dâhil olacaktır:


 • “Filli Ustam”, evlerini boyatmak isteyen, ticari amaç gütmeyen ve boya ustası arayan kişiler ile bu uygulamayı yapabilecek ‘İnşaat Boyacılığı alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan boya ustalarını ‘www.filliustam.com internet sitesi üzerinden bir araya getiren bir platformdur.
 • “Filli Ustam” sistemi kapsamında hizmet alınmak istenmesi halinde, hizmet alma talebinde bulunan tarafça sisteme girişi yapılan iletişim verileri ve diğer bilgilerin, randevu talep edilen ve sisteme kayıtlı olup kendi nam ve hesabına uygulama işi yapan boya ustaları ile paylaşılacağı peşinen kabul ve taahhüt edilmiş olur.
 • “Filli Ustam” üzerinden boya ustası talep eden kişi randevu talebinde bulunmakla, Filli Ustam sisteminde kayıtlı olup kendi nam ve hesabına boyama işi ile iştigal eden boya ustası ile arasında gerçekleşecek yazılı olan veya olmayan sözleşmelerden doğan her türlü ihtilaf ile boya ustasının yüklendiği işi sözleşme şartlarında yerine getirme yükümlülüğü, ödemeler, para alışverişi, temizlik, güvenlik, vergi, sigorta, zararlar vb. konularda Filli Boya nın ilişkili taraf olmadığını ve herhangi bu kapsamda taraflara karşı bir sorumluluğunun bulunmadığını açıkça beyan ve kabul etmiş sayılacaktır.
 • Filli Ustam sistemi ve yukarıda yer alan madde gereği Filli Ustam Sistemi kapsamında randevu talebi yapan kişi, anlaşmaya vardığı sistemde kayıtlı boya ustasının Filli Boya ile arasında başta vekâlet akdi olmak üzere acente, bayi, işveren-işçi ve diğer isimler altında bir ticari ve hukuki ilişki olmadığını bildiğini ve bu esas ile anılan Filli Ustam sistemi üzerinden boyacı ustası talebinde bulunduğunu kabul eder.
 • Filli Ustam Sistemi üzerinden boya ustası ve randevu talep eden kullanıcı, bu talebiyle birlikte talep ettiği iç cephe boya uygulamasının Filli Ustam Sistemi kanalıyla anlaşmaya vardığı “Filli Usta” ve ekibi tarafından yapılacağını kabul etmiş sayılır.
 • “Filli Ustam” sistemi üzerinden sadece Filli Boya markalı iç cephe (Duvar ve Tavan) boya ve diğer iç cephe ürün gruplarının uygulaması için randevu talebi yapılabilmektedir. Bu nedenle işbu garanti beyanı sadece Filli Boya tarafından üretilen Filli Boya markalı iç cephe boyaları ve iç cephe ürün grubu için geçerlidir.
 • “Filli Ustam” sistemi üzerinden yapılan randevu sonucunda talep edilen ve sistemde kayıtlı olan boya ustası ile anlaşmaya varılması durumunda, uygulamanın garanti kapsamına dahil edilmesi için www.filliustam.com internet sitesi üzerinden yapılan anlaşmanın bilgisi en geç uygulama fiilen başlamadan önce Filli Boya ya iletilmelidir. Bu bilgilendirmenin yapılması kaydıyla ilgili iç cephe boya uygulaması işi, Filli Ustam sistemine girilerek gerekli bilgilerin Filli Boya ya iletilmesi tarihinden başlayarak 2 yıl boyunca Filli Boya’nın ürün ve uygulama garantisi geçerli olacaktır. Aksi durumda “Filli Ustam” platformu ve sistemi üzerinden yapılan boya uygulaması, Filli Boya garantisi dışında kalacaktır.
 • “Filli Ustam” üzerinden yapılan tüm uygulama işlerinde Filli Boya ürünlerinin etiket bilgilerine birebir uygun şekilde kullanılması gereklidir. Aksine uygulama yapıldığının tespiti halinde, bu durumun sebebi ne olursa olsun yapılan uygulama garanti kapsamı dışında kalır.
 • İşbu garanti taahhüdünde belirtilen şartlara ve ürün etiketinde yer alan uygulama talimatlarına uyulmuş olması kaydıyla, işbu garanti taahhüdünde belirtilen 2 yıllık garanti süresi içinde Filli Ustam sistemi kullanıcısının malzeme ve uygulama hatalarından kaynaklanan (ticari faaliyet kapsamında olmayan uygulama işleri için) mağduriyeti; onarım için ürün ve işçilik gideri talep edilmeksizin onarım yapılması suretiyle karşılanacaktır.
 • Garanti süresi ve kapsamı içinde iletilecek olası şikâyet üzerine onarım için yapılan çalışmalar, garanti süresine eklenmez ve garanti süresini yeniden başlatmaz.
 • Onarım süresi, onarım için işe başlangıç tarihinden itibaren en fazla 30 İş günüdür. Bu süre Filli Boya tarafından onarım için onay verilip bildirildiği andan itibaren başlar.
 • Ürün ve uygulamalara ilişkin şikâyetlere ilişkin gerekli teknik inceleme, araştırma ve tespitlerin yapılması ve varlığının tespiti halinde ürün ve uygulama hatasının onarım yoluyla giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ve tekrar onarılacak yerlerin saptanması Filli Boya'ya aittir.
 • Filli Boya gerekli görürse yapılan uygulamayı ve kullanılan ürünleri işin yapılışı esnasında kontrol etme hakkına sahiptir.
 • “Filli Ustam” üzerinden randevu talebi iletilen sisteme kayıtlı usta ile randevu ve uygulamaya gelen ustanın aynı kişi olduğunun teyidi (kimlik kontrolü, Mesleki Yeterlilik Kurumu [MYK] Kimlik kontrolü vb.) mutlaka talep sahibi kişi tarafından yapılmalıdır. Aksi durumda doğabilecek sonuçlardan ve sorunlardan Filli Boya sorumlu değildir.
 • Filli Boya tarafından Filli Ustam sistemi kapsamında verilen garanti taahhüdü gereğince kullanılan boya ve yapılan boya uygulama işi bitirildikten sonra, sistemin haricinde boya ürünü ve uygulama işi ile yapılan diğer işlerden doğacak kusur ve mağduriyetlerden Filli Boya sorumlu değildir. Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere garanti kapsamı dışında kalan başlıca hususlar şöyledir:
  • Filli Boya sadece işbu Garanti Taahhüdünde bildirilen şartlarla ve belirtilen mekânların iç cephe boya uygulamalarına garanti vermektedir.
  • Garanti taahhüdünün başlaması ve geçerliliği için Filli Ustam sistemi kullanıcısı, anılan sisteme ait internet sitesinde gerekli alanları eksiksiz doldurmalı ve süreç bu şekilde başlatılmalıdır. Aksi takdirde yapılan boya uygulaması ve kullanılan ürün garanti kapsamı dışındadır.
  • Filli Boya sadece İç Cephe Boya uygulamasına garanti vermektedir. Bunun dışında işi yapan Filli Usta tarafından yapılan farklı uygulamalar (alçı, sıva, kartonpiyer, duvar kâğıdı, duvar kaplamaları vb.) işbu garanti taahhüdü kapsamı dışındadır.
  • Raf ömrü geçmiş ürünlerin uygulamasından kaynaklı şikâyetler garanti kapsamı dışındadır. Raf ömrü mutlaka kontrol edilmelidir. Raf ömrü bilgisi ürün ambalajının üzerinde bulunmaktadır.
  • Uygulama yapılan zemine ait altyapı ve dış cepheden kaynaklanan (sıva problemi, deprem, sel, yangın, olağanüstü iklim şartları, yapısal oturma, elektrik, su, doğalgaz, su, nem, küf ve ıslak hacim su yalıtım eksikliği, dış cephe yalıtım problemleri vb.) sebeplerden oluşan sorunlar garanti kapsamı dışındadır.
  • Binada veya dairede yapılan tadilatlardan kaynaklı olarak garanti kapsamında yapılan uygulamaya gelen zararlar (darbe sonucu oluşan hasarlar vb.) garanti kapsamı dışınadır.
  • Filli Boya tarafından verilen işbu garanti taahhüdü dışında, üçüncü şahıslarca taahhüt edilen veya yapılan iş ve işlemlerden ve bunların yol açtığı gecikme, hasar ve yanlış yönlendirmelerden kaynaklanan zararlardan Filli Boya sorumlu değildir.
  • Boya uygulaması sırasında uygulama yapan usta ve/veya hizmetinden yararlandığı diğer şahıslar tarafından uygulama işi dışında verilecek her türlü zarar, hasar, fiil ve davranışlar ile mala gelebilecek zararlar garanti kapsamı dışındadır.
 • Garanti kuralları uyarınca kusurlu olduğu tespit edilen boya uygulaması, Filli Boya tarafından tespit edilecek usul ve esaslar ile yenilenir. Uygulamadan kaynaklı sorun ve kusurlar, Filli Boya tarafından tespit edilen teknik esaslar ve gözetimi çerçevesinde uygulamayı yapan boya ustası tarafından giderilecektir.
 • Filli Boya'nın Filli Ustam sistemine ilişkin garantiden yararlanabilmek için, Filli Boya ürünlerinin uygulama alanları, yüzey hazırlıkları, uygulama ve etiket bilgilerinde yer alan kullanım talimatları (uygulama) ile ilgili koşullara uyulması gerekmektedir. Tüm bu talimatlar ambalajların üzerinde ve www.filliboya.com internet sitesinde bulunmaktadır.
 • Filli Boya, “Filli Ustam” sistemini ve buna bağlı bütün taahhütlerini dilediği zaman sona erdirme, www.filliustam.com sitesini sonlandırma ve/veya sistemin işleyişi ile ilgili değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Bu çerçevede anılan sistemin kullanıcıları, bu hususta daha önceki uygulamaların ve sistem esaslarının kendileri lehine doğmuş bir hak sağlamayacağını, sistemin niteliğini bilerek sistemden yaralandığını kabul eder.
 • Filli Ustam sisteminin oluşturulma ve çalışma amacını ve bu sistemde belirtilen garanti taahhütlerinin yerine getirilmesini geçici olarak veya tamamen ortadan kaldıracak derecede meydana gelen yangın, sel, deprem, afet, savaş hali ve benzeri sebepler mücbir sebep olarak kabul edilmiştir. Bu sebeplerin varlığı halinde Filli Boya, sistem ile ilan edilen taahhütlerini askıya alma veya sona erdirme hakkını saklı tutar.
 • İşbu Garanti Taahhüdü, Filli Boya tarafından oluşturulup geliştirilen Filli Ustam sistemine özel olarak hazırlanmış olup, anılan sistemin işleyiş kuralları ve kapsamı dışında kullanılamaz ve üçüncü şahıslar lehine hak doğuramaz.
 • İhtilaf haline İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri yetkilidir.
 • Kullanıcılar sistemi kullanmakla, işbu garanti taahhütnamesinde yer alan maddelerin tümünü okumuş, anlamış ve kabul etmiş olduğunu ve kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.


[ifnot:alt]Garanti Şartları[/ifnot:alt][alt]


Bizi Takip Edin

©2019 Betek Boya ve Kimya San. A.Ş., Tüm Hakları Saklıdır.

carvist