“Filli Ustam”, evlerini boyatmak isteyen, ticari amaç gütmeyen ve boya ustası arayan kişiler ile ‘İnşaat Boyacılığı’ alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan boya ustalarını ‘www.filliustam.com’ internet sitesi (“Site”) üzerinden bir araya getiren bir platformdur. İşbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikasında Filli Ustam platformu kullanıcısının (“Kullanıcı(lar)”) Site üzerinden paylaştığı kişisel bilgilerinin Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. (“Şirket” veya “Filli Boya”) tarafından işlenmesine ilişkin esaslar ile kişisel bilgi türleri, bu bilgilerin nasıl kullanıldığı, 3. kişilere hangi koşullarda aktarıldığı ve ne şekilde korunduğu ile www.filliustam.com sitesinin kullanılma şekline ilişkin esaslar açıklanmaktadır.

 • İşbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası kapsamındaki kişisel bilgiler; Kullanıcıların kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi saati, anket bilgileri, ürün, sistem ve sair Kullanıcılar yöneltilen soruların yanıtları vb. bilgileri (Kişisel Bilgi(ler)”) ifade eder.
 • Şirket gerek Filli Ustam ve gerekse hazırladığı tüm projelerde Kişisel Bilgiler’i işbu güvenlik ve gizlilik prensipleri doğrultusunda korumaktadır.
 • Şirket, hazırladığı projeler ve Filli Ustam sistemi üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen Kişisel Bilginer’i işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası hükümleri doğrultusunda işleyebilir, kullanabilir, yurtiçi veya yurtdışı veri tabanları ve bulut bilişim sistemlerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Şirket bu kapsamda olmak üzere Kullanıcı’ ya ait Kişisel Bilgilerini kaydedebilir, işleyebilir, Filli Ustam sistemi kapsamında Kullanıcılar ile telefon, SMS ve e-posta vb. ile irtibat kurabilir, Filli Ustam hizmetini sağlayacak ustalar ve taraflarla paylaşabilir, istatistiki değerlendirme amacıyla kullanabilir veya Kullanıcı’nın vereceği iletişim izni kapsamına uygun olarak başta Filli Boya olmak üzere kendisinin ve iştiraklerinin markaları ile ilgili olarak e-posta/SMS vb. araçlarla bülten, kampanya bildirimi ve duyurular yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma, Kullanıcı tarafından aksi bildirilmedikçe Kullanıcı tarafından istenen veya Kullanıcı’nın ilgileneceği düşünülen bilgiler, ürünler veya hizmetlerin tanıtımı gibi amaçlarla kullanabilir.
 • Şirket tarafından Kullanıcının Site’ ye erişimini sağlayan bir şifre veya kullanıcı kodu verildiğinde, bu bilgilerin gizli tutulmasından Kullanıcı sorumlu olacaktır. Bu konuda Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Şirket, Kullanıcı’ya talep ettiği hizmetin sağlanması, Kişisel Bilgiler’in muhafazası veya Şirket markaları, ürünleri ve faaliyetlerine dair tanıtıcı/bilgilendirici mesajların iletilmesi yahut Şirket tarafından tüketici ve Kullanıcılar’a daha iyi hizmet verilmesine yönelik yapılacak geliştirmeler ve hizmetler için tedarikçiler, hizmet sağlayıcıları vb. iş ortaklarından hizmet alabilir ve bu kapsamda anılan taraflarla gerektiği ölçüde bazı Kişisel Bilgiler’i paylaşması gerekebilir. Şirket, iş ortakları ile bu bilgileri gizlilik taahhüdü, veri güvenliği ve kendilerine emanet edilen görev kapsamı dışında kullanmamak şartıyla paylaşabilir.
 • Şirket, Site vasıtasıyla paylaşılan veya toplanan Kişisel Bilgiler’in aktarımı, saklanması ve işlenmesi kapsamında Kişisel Bilgiler’i gizli tutmak, gizliliğini sağlamak ve sürdürmek, Kişisel Bilgiler ’in tamamının veya herhangi bir kısmının kamusal erişimini veya yetkisiz kullanımını önlemek için gerekli teknik tedbirleri alır. Ayrıca Şirket, Kişisel Bilgiler’i Şirket için ele alan veya işleyen iş ortaklarının da bu kurallara uymasını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır. Buna rağmen Kişisel Bilginer’e üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak erişilmesi veya kullanılması, Şirket’e ve Şirket’in kullandığı sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi vb. halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Yetkisiz erişim, değiştirme veya istismarı önlemek amacıyla Kişisel Bilginer’e erişim kısıtlıdır.
 • Kullanıcılara ve üyelere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve bu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikasında sayılan haller dışında gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmaz.
 • Şirket, Site dâhilinde başka sitelere link verebilir. Şirket, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.
 • Şirket, Kullanıcıların işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası’nın hükümlerine veya yasalara aykırı olarak herhangi bir kullanımını tespit ederse veya yetkili mercilerden bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, Kullanıcılar, üyeler ve boya ustaları ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkını saklı tutar.
 • Kullanıcı, paylaştığı her türlü bilgilerin ve varsa görsellerin doğruluğundan ve hak sahipliğinden bizzat sorumludur.
 • Kullanıcıların diledikleri zaman kendilerine ait Kişisel Bilgiler’ine erişmeyi, bu bilgilerin değiştirilmesini, güncellenmesini, silinmesini, imha edilmesini, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmeyi veya ilgili yasalarda tanımlı diğer haklarını kullanmayı istemesi yahut daha önce vermiş olduğu iletişim onaylarını geri almak istemesi veya Site üyeliğinden veya Filli Ustam sisteminden ayrılmak istemesi mümkündür. Bu yöndeki her türlü talep 444 1 222 no.lu çağrı merkezimize ulaşarak veya “[email protected]” e-posta adresine e-mail iletilmesi yoluyla mümkündür.
 • Kullanıcılar işbu Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası’nda yer alan hükümlerin tümünü okuduğunu, anladığını ve “kabul ediyorum” butonunu tıklamakla kabul etmiş sayılacağını ve kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Bu uygulamalar ve gizlilik hükümlerinin koşullarını kabul etmeyen Kullanıcı’nın Site hizmetlerini talep etmemesi ve Site üzerinden kişisel nitelikli herhangi bir verisini paylaşmaması gereklidir. Aksi açıkça belirtilmeyen hususlarda Şirket’in Site içeriği ve kullanımından dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Şirket’in, aksi açıkça belirtilmedikçe Filli Ustam sisteminden yararlanan Kullanıcılar ve boya ustaları arasında kurulan iletişimden ve varılan anlaşmalardan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • İşbu Gizlilik ve Veri Koruma Politikası, Şirket tarafından zaman zaman güncellenebilir ve yayınlanarak yürürlük kazanır; Şirket’in en güncel gizlilik ve veri koruma politikaları için lütfen bu sayfayı düzenli aralıklarla ziyaret ediniz.
 • İhtilaf haline İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri yetkilidir.Bizi Takip Edin

©2019 Betek Boya ve Kimya San. A.Ş., Tüm Hakları Saklıdır.

carvist